Kosten

De kosten voor Pilates zijn:

1 x per week: 115 euro per kwartaal (=8,84 per les)

2 x per week: 205 euro per kwartaal  (=7,88 per les)

3 x per week: 275 euro per kwartaal (=7,05 per les)

  

Betaling per kwartaal bij aanvang.
Geen inschrijfkosten en geen verdere verplichtingen zoals opzegtermijnen etc.

Betaling kan contant of per bank
ING banknr NL02INGB 0004372453 t.n.v. Pilates Studio Domburg.

KvK nummer 54276268.